Lone Tree, Mammoth Hot Springs | ZEISS ZM BIOGON F2.0 35MM
Tetons at Sunset | ZEISS ZM BIOGON F2.0 35MM
Lake Louise at Sunset | ZEISS ZM BIOGON F2.0 35MM
Last rose of the season | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 100MM