Gemini | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 55509 | LENS MODEL NOT SET
Photo - 53825 | ZEISS CY PLANAR 50MM F1.7
Photo - 53824 | ZEISS CY PLANAR 50MM F1.7
Photo - 53823 | ZEISS CY PLANAR 50MM F1.7
Photo - 53822 | ZEISS CY PLANAR 50MM F1.7
Photo - 53821 | ZEISS CY PLANAR 50MM F1.7
Photo - 53773 | ZEISS CY PLANAR 50MM F1.7
Photo - 53762 | ZEISS CY PLANAR 50MM F1.7
Photo - 53761 | ZEISS CY PLANAR 50MM F1.7
Photo - 53621 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 53620 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 53619 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 53618 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 53617 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 53202 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 53201 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 53200 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 53061 | ZEISS ZM C SONNAR F1.5 50MM
Photo - 53053 | ZEISS ZM C SONNAR F1.5 50MM
Photo - 53052 | ZEISS ZM C SONNAR F1.5 50MM
Farewell | LENS MODEL NOT SET
cosmos flowers | LENS MODEL NOT SET
Viki at her home | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Caroline from neighborhood | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 51294 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 51293 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 50586 | ZEISS ZM C SONNAR F1.5 50MM
Photo - 50444 | ZEISS ZM C SONNAR F1.5 50MM
Photo - 49931 | ZEISS ZM C SONNAR F1.5 50MM
Photo - 49524 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 49523 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 49522 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 49521 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 49520 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 49519 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 49518 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 49517 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM
Photo - 49417 | ZEISS TOUIT F1.8 32MM