Photo - 28215 | ZEISS APO SONNAR F2 135MM
Photo - 28214 | ZEISS APO SONNAR F2 135MM
Photo - 28213 | ZEISS APO SONNAR F2 135MM
Photo - 12408 | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 100MM
Photo - 12407 | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 100MM
Photo - 12406 | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 100MM
Photo - 12152 | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 100MM
Photo - 12029 | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 100MM
some currants I picked today | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 50MM
gooseberries from my garden | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 50MM
Photo - 11695 | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 100MM
Photo - 11694 | ZEISS DISTAGON F2.0 35MM
Photo - 11693 | ZEISS DISTAGON F2.0 35MM
Tulpe | ZEISS DISTAGON F2.8 21MM
Vergissmeinicht | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 50MM
Traubenhyazinthe | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 50MM
Baumbluete | ZEISS MAKRO PLANAR F2.0 50MM